storitve

Projektiranje:

pridobivanje projektnih pogojev in mnenj ter pridobivanje gradbenih in uporabnih dovoljenj

/

Inženiring, svetovanje, nadzor in vodenje gradbišč.

/

Načrti arhitekture:

Idejna zasnova (IDZ), Idejni projekt (IDP), Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD, PGD), Projekt za izvedbo (PZI), Projekt izvedenih del (PID)

/

Izdelava lokacijskih podatkov za DGD in izdelava Vodilnih map za PZI in PID dokumentacijo.

/

Načrt notranje opreme.

/

Izdelava elaboratov.

/

Vso projektno dokumentacijo za gradnjo objektov pripravim v sodelovanju s stalnimi projektanti gradbenih, elektro, strojnih in ostalih strok.

/

Vrsta gradenj:

Novogradnje, prizidave (nadzidave in dozidave), adaptacije, rekonstrukcije, legalizacije in spremembe namembnosti.

/

Manj zahtevni in zahtevni objekti:

Enostanovanjske hiše in večstanovanjski objekti, poslovni, trgovski, gostinski, industrijski, skladiščni objekti ter gospodarski objekti.

/

Enostavni in nezahtevni objekti:

Garaže in nadstreški ter ostale manjše stavbe.

 

domov reference

STANOVANJSKI OBJEKTI:

enodružinske in dvodružinske hiše različnih oblik in dimenzij ter mnogo prizidav in adaptacij

/

VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI:

 pet-stanovanjski objekt na Dunajski cesti – Ljubljana, vila-blok – Domžale

/

DRUŽBENI OBJEKTI:

Medgeneracijski center Bistrica – Domžale, Gasilni dom Blagovica, Gasilni dom Študa, gasilni dom Helios

/

POSLOVNI OBJEKTI:

Veterina Domžale, Pošta v Lukovici

/

INDUSTRIJSKI IN SKLADIŠČNI OBJEKTI:

Metal Mikulič, Lek, Helios Domžale, Filc Mengeš

/

GOSTINSKI IN TURISTIČNI OBJEKTI:

Veganska gostilnica v Kristalni palači, Poslovno-gostinski objekt Velika planina

/

GARAŽNI OBJEKTI:

Garažna hiša UKC

/

KMETIJSKI OBJEKTI:

hlevi in ostali gospodarski objekti namenjeni kmetijstvu

/

NOTRANJA OPREMA:

sejna soba Občina Domžale, oprema v stanovanjskih hišah, pisarne v Kristalni palači Ekipa 2 – Outfit 7

/

NEZAHTEVNI OBJEKTI:

nadstreški in zunanje ureditve

/

NATEČAJI:

Športna dvorana Domžale, Naselje počitniških hiš v Puli, Stanovanjsko naselje z vrtcem na Krakovski ulici, Stanovanjska soseska Sončna vas.

Arhitektura, Natalija Koranter, s.p., Šumberška cesta 19, 1230 Domžale, natalija@arhitektka.eu, 041 530 202, Izdelava www.ampak.net.

domov